Design and practice of ideological education in college physics ———taking particle mechanics as an example
LONG Xiao-yan¹, XIE Hai-yan², WU Shi¹, ZHANG Yi-xun¹, LI Jia-ding¹
College Physics . 2022, (1): 50 .  DOI: 10.16854 / j.cnki.1000-0712.210166